اصول و ضوابط طراحی پارک های شهری

اصول و ضوابط طراحی پارک های شهری
 • نویسنده : اسماعیل صالحی - مرتضی دیناروندی - امیر هدایتی
 • ناشر : انتشارات سیمای دانش (با همکاری انتشارات آذر)
 • سال نشر : چاپ دوم ۱۳۹۳

فهرست مطالب

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • فصل اول : فضای سبز شهری
 • فصل دوم : پارک های شهری
 • فصل سوم : ضوابط اجرایی طراحی پارک های شهری
 • فصل چهارم : ضوابط مکان یابی و طراحی ساختمان ها و تاسیسات مورد نیاز پارک های شهری
 • فصل پنجم : ضوابط طراحی فضای بازی کودکان
 • فصل ششم : ضوابط طراحی کاشت گیاهان در پارک های شهری
 • فصل هفتم : ضوابط طراحی پارکینگ
 • فصل هشتم : ضوابط ایمنی در پارک های شهری
 • منابع
 • فهرست الفبایی

پیشگفتار کتاب

از طراحی اولین پارک‌ها و باغ‌هایی که به صورت اصولی و منطبق بر منطق خاصی در کشورهای اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا، انگلیس و یا حتی آمریکا احداث شده‌اند مدت زمان زیادی می‌گذرد. ولی با گذشت زمان اهمیت طراحی و ایجاد پارک‌ها و فضاهای سبز در زندگی روزمره مردم روز به روز بیشتر می‌گردد و هر روز جایگاه بیشتری در بین مردم ومسئولین به خود پیدا می‌کند. طراحی پارک‌های شهری و فضای سبز علاوه بر هنری بودن آن امروزه جنبه علمی بالایی نیز پیدا کرده است. به طوری که طراحان پارک‌ها و فضای سبز با به کار بردن این علم نه تنها می‌توانند بر زیبایی محل بیفزایند بلکه می‌توانند موجب بهبود عملکرد محیط گردند و از طریق دیگر با طراحی علمی پارک که منطبق بر فرآیند است می‌توانند علاوه بر جذابیت محل. هزینه‌های طراحی و اجرا آن را نیز به طور چشم‌گیری پایین آورد.

در این کتاب نویسندگان سعی نموده‌اند تا با ارائه اصول و ضوابط مهم و کاربردی در طراحی برنامه‌ریزی و مدیریت پارک‌های شهری، مبتنی پایه علم و هنر طراحی پارک‌های شهری را به صورت هدفمند به علاقه‌مندان و بالاخص به دانشجویان رشته‌های مهندسی فضای سبز، طراحی محیط، معماری منظر، معماری، طراحی شهری، برنامه‌ریزان محیط زیست و برنامه‌ریزان شهری ارائه دهند تا به دست آوردن دیدی مناسب و کاربردی در راستای طراحی و مدیریت پارک‌های شهری و در نتیجه در بهبود عملکرد شهر گام مؤثری بردارند.

کتاب پیش‌روی مشتمل بر هشت بخش می‌باشد که در هر بخش مجموعه‌ای از مسائل به صورت جامع و کامل بیان می‌شود. بخش اول کتاب مربوط به تعاریف دسته‌بندی و بیان عملکردهای فضای سبز شهری می‌باشد تا خواننده با مطالعه آن دیدگاه مناسبی نسبت به جایگاه و عملکردهای فضای سبز شهری کسب کند. در بخش دوم این کتاب مباحث مربوط به پارک‌های شهری و سلسله مراتب آنها و اهمیت پارک‌ها در محیط شهری و هم چنین فرایند طراحی پارک‌ها آشنا خواهند شد. بخش سوم با بیان ضوابط اجرایی پارک‌ها سعی در شناساندن عوامل کلیدی و مهم در طراحی پارک‌های شهری و رعایت اصول وضوابط اجرایی به طراح دارد تا با ای کار طراحی و بالاخص هزینه‌های احداث پارک و فضای سبز هدفمند شود. بخش چهارم با ارائه ضولبط مکان‌یابی کاربری‌ها و به ویژه سازه‌ها سعی در رفع تعارضات ایجاد شده در طراحی‌های کنونی دارد. با توجه به اهمیت حضور کودکان در پارک‌ها، بخش پنجم این کتاب به این مهم پرداخته است و با بیان مسائل اساسی فضای بازی کودکان سعی در ایجاد فضایی امن و جذاب برای کودکان دارد. بخش ششم نیز به دلیل اهمیت بالای طراحی کاشت در پارک‌های شهری به این امر اختصاص یافته و با بیان ویژگی‌ها و اصول طراحی کاشت به زیبایی و کاهش هزینه‌های طراحی اجرا و نگهداری کمک می‌کند با توجه به اهمیت و جایگاه پارکینگ‌ها در پارک‌ها و این که امروزه احداث پارک‌ها بدون ملاحظات مروبط به پارکینگ بسیار سخت می‌باشد لذا بخش هفتم به این مهم اختصاص یافته است. در نهایت. بخش هشتم مسائل مربوط به ایمنی در پارک‌ها را بیان می‌کند تا با رعایت آنها و به کار بردن ملاحظات ایمنی در طراحی واجرا پارک‌های شهری محیطی امن زیبا و کاربردی ایجاد شود.

مطالب مرتبط: