نقاشان ماندگار قرن بیستم

نقاشان ماندگار قرن بیستم
  • نویسنده : شهاب شفیعی مقدم
  • ناشر : فرارنگ
  • سال نشر : چاپ اول ۱۳۹۳

 

فهرست مطالب

  • ادوارد هاپر (۱۸۸۲ - ۱۹۶۷)
  • لوسین فروید - (۱۹۲۲ - ۲۰۱۱)
  • دیوید هاکنی (۱۹۳۷)
  • رنه ماگریت (۱۸۹۸ - ۱۹۶۷)
  • جکسون پالاک (۱۸۹۸ - ۱۹۶۷)

مقدمه کتاب

در تاریخ هنر نقاشی همیشه اسامی پرتکرار و آشنا ذهن هنرمندان را مملو از نام هایی کرده است که همه جا و در هر محفلی شنیده می شوند، ونسان ونگوک، پابلو پیکاسی، لئوناردو دواوینچی و ... هنرمندانی نام آشنا هستند که هر کسی آوازه آنان را شنیده است.

درحالیکه هنرمندانی در دوران معاصر ما وجود دارند که با اینکه در ساختار هنر جدید بسیار موثر و تاثیر گذار بوده اند، کمتر از آنان سخنی به میان آمده است.

این کتاب به معرفی این هنرمندان، زندگی پر فراز و نشیب و تحلیل برخی از آثار آنان می پردازد.

امید است مطالب گردآوری شده افقی جدید را پیش روی هنرمندان، هنردوستان و بخصوص جوانان هنرمندی که پا به عرصه هنر نقاشی گذاشته اند بگشاید و برخی ابهامات در مورد هنر مدرن را از ذهن ایشان بزداید.

شهاب شفیعی مقدم
بهار ۱۳۹۳