فصلنامه هنرمعماری

۱ ارسال / 0 جدید
alireza azimi
فصلنامه هنرمعماری

هنرمعماری تلاش دارد رسانه جامعه معماران ایرانی باشد. این فصلنامه از سال 1394 استراتزی خود را بهبود بخشید و بخش های «نظریه پردازان معماری » و «نقد و تحلیل اثار» را در دستور کار خود قرار داد. هدف نهایی فصلنامه نقد و بررسی اثار معاصر و نوساز در کشور و دستیابی به «نظریه در معماری» می باشد. این فصلنامه در سال 1394 ویژه نامه هایی چون «مینیمالیسم در هنر و معماری» و «بتن در معماری» را منتشر کرده است.
این فصلنامه برگزار کننده «جایزه معمار سال ایران» و «بینال معماری ایران» می باشد. این فصلنامه تنها رسانه ای است که شرکت در برنامه های آن با ارسال لوح فشرده انجام میگرد و کتابچه بینال ها را منشتر میکند.