نهمین سالگشت مرتضی ممیز

نهمین سالگشت مرتضی ممیز

گشایش: جمعه ۷ آذرماه ۱۳۹۳، ساعت ۱۷، سالن استاد شهناز
مکان: خانه هنرمندان ایران، خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی. 
همزمان با مراسم یادبود: 

  • نمایشگاهی از اتودهای مرتضی ممیز
  • نمایشگاهی از مهمان ویژه امسال، کاری پیپو، طراح برجسته از کشور فنلاند
  • نمایشگاهی از پوستر‌ها و نشانه‌های ابراهیم حقیقی 
  • برگزاری کارگاه عملی در مدرسه ویژه یکشنبه ۹ آبان